Pokémon Black/White & Black 2 & White 2 – Dream World Furniture

by lehuy82vn
Posted August 9th, 2012 at 1:29 am

Pokémon Black/White & Black 2 & White 2

 

Dream World Furniture

 

http://serebii.net/dreamdoll2.jpg

Global Link đã update thêm nhiều vật trang trí cùng với nhiều Pokémon Doll mới và tiếp tục công bố nơi chúng được đưa tặng.
Những Pokémon Doll này được dựa theo những Pokémon sau:
– SquirtleWooperTeddiursaLudicoloAzurillBudewPachirisuMime Jr.Togekiss và Foongus.
Một số item mới cũng đã được thêm vào:
– DJ Booth, Speaker 1, Speaker 2, Juice Bar và Mirror Ball.
Giá tiền của các Pokémon doll cũng được được đưa vào danh sách đồ vật trang trí của Dream World.

~ Theo Serebii ~

Tags: